TECHNIKUM ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE NR 1

TECHNIKUM ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE NR 1

Rekrutacja

W rekrutacji brane są pod uwagę następujące dokumenty: świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Kandydata obowiązuje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Czy szkoła jest w zespole szkół?

Tak
1) LXXXIII Liceum Ogólnokształcące im. Emiliana Konopczyńskiego 2) Technikum Elektryczno- Elektroniczne Nr 1

Minimalny próg punktowy

80

Historia

Technikum Elektryczno-Elektroniczne Nr 1 tradycją sięga do 1968 r.

Ogólne informacje o szkole - opis

Szkoła mieści się w pięknie odnowionym, zabytkowym budynku, który powstał w 1913 r. dla uczczenia pamięci wybitnego warszawskiego pedagoga Emiliana Konopczyńskiego. Szkoła usytuowana jest w Śródmieściu, na skrzyżowaniu ulicy Kopernika z Tamką, co zapewnia uczniom znakomity dojazd zarówno koleją, jak i komunikacją miejską (autobus, tramwaj, metro). Szkoła dysponuje 22 salami lekcyjnymi, 2 pracowniami elektryczno-elektronicznymi, 2 pracowniami komputerowymi wyposażonymi w 30 stanowisk z dostępem do internetu oraz czytelnią multimedialną i biblioteką. Szkoła posiada salę gimnastyczną, siłownię i salę do ćwiczeń oraz korzysta z boiska osiedlowego. Na terenie budynku znajduje się bufet.

Oferta edukacyjna

W roku szkolnym 2010/2011 zamierzamy otworzyć 1 oddział klasy pierwszej o zawodzie technik elektronik, liczący 28 uczniów. Kadra szkoły jest przyjazna uczniom.

Szkoła kształci na kierunkach

technik elektronik Opis - ogólne informacje o szkole Szkoła ma długoletnią tradycję w przygotowaniu uczniów do wykonywania zawodu. Posiada dobrze wyposażone pracownie zawodowe. Uczniowie mają zapewnione praktyki zawodowe.
Przedmioty zawodowe i rozszerzone przedmioty zawodowe: podstawy elektrotechniki i elektroniki, pracownia elektryczna i elektroniczna, układy cyfrowe, układy analogowe, przyrządy pomiarowe, specjalizacja automatyka, technologia i materiałoznawstwo elektryczne, urządzenia elektroniczne, układy mikroprocesorowe, układy automatyki
Przedmioty punktowane język polski, matematyka, fizyka i astronomia, informatyka
Zawody, specjalizacja technik elektronik specjalizacja automatyka
Języki obce 1) język angielski 2) język niemiecki
Dodatkowe wymagania rekrutacyjne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu technik elektronik
Liczba miejsc 28
Cykl kształcenia 4 lata
Informacje dodatkowe

Praktyczna nauka zawodu

CKP Warszawa

Teoretyczna nauka zawodu

szkoła

Warsztaty szkolne

Centrum Kształcenia Praktycznego

Zajęcia pozalekcyjne

Koło teatralne TESPIS, koło filmowe, redakcyjne (gazetka szkolna), taneczne (KONOPDANCE), filozoficzne, informatyczne, fizyczne, techniczne, SKS (piłka siatkowa, koszykowa, piłka nożna, tenis stołowy, siłownia) itp. Konsultacje i zajęcia fakulatywne z przedmiotów maturalnych.

Współpraca zagraniczna

Wymiana zagraniczna ze szkołą niemiecką Georg-Simon-Ohm Schule z Kolonii (ponad 15 lat tradycji).

Wydarzenia kulturalne/sportowe,środowiskowe imprezy integracyjne

wyjazdy integracyjne, otrzęsiny, Dzień Patrona, Konkurs Piosenki Świątecznej, Festiwal Kultury Emilian, Dzień Sportu

Osiągnięcia

Udział w II etapie Olimpiady Wiedzy Technicznej

Perspektywy po ukończeniu szkoły

Zapewniamy pracę na stanowiskach technicznych o szerokim spektrum zawodów elektronicznych.

Informacje dodatkowe

Spotkania informacyjne: a) w budynku szkoły - Warszawa, u. E. Konopczyńskiego 4: 17 marca 2010 (środa) godzina 17.30, 14 kwietnia 2010 (środa) godzina 17.30 b) na stoisku w czasie Salonu Edukacyjnego EXPO XXI (marzec 2010)

Copyright 2009-2012 Šródmiejska Edukacja, Warszawa
Designed by Rashomon