MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY ŁAZIENKOWSKA

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY ŁAZIENKOWSKA

Strona www

www.mdk.waw.pl

Historia

Młodzieżowy Dom Kultury otrzymał status prawny w styczniu 1952 roku na mocy Uchwały Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1951 roku - w sprawie organizowania i prowadzenia placówek wychowania pozaszkolnego. Był on pierwszą tego typu placówką w kraju, tradycje ma jednak jeszcze wcześniejsze. Wywodzi się z przedwojennej YMCA i powojennego Stowarzyszenia "Ognisko". Pierwotną siedzibą MDK-u był budynek na ul. M. Konopnickiej 6. Jak wynika z dokumentów i aktualnej do dnia dzisiejszego opinii, od początku istnienia MDK dysponował fachowymi siłami, dobrą bazą (również sportową), miał specyficzną atmosferę, wysoko cenioną przez uczestników zajęć, zawsze odpowiadał na potrzeby dzieci i młodzieży, szeroko oddziaływał na środowisko szkolne Warszawy i okolic. Rok 1955 przyniósł placówce zmianę siedziby. W czasie Międzynarodowego Festiwalu Młodzieży MDK zwolnił czasowo na rzecz ZHP budynek na ul. M. Konopnickiej 6, przenosząc się do dotychczasowej siedziby ZHP na ul. Łazienkowskiej 7. W roku szkolnym 1962/63 MDK otrzymał imię Władysława Broniewskiego. Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte to czas wielkich sukcesów w pływaniu. Od Mistrzostw Polski, przez Mistrzostwa Europy, aż po tytuł Mistrzyni Świata w Sydney Ady Lipieckiej. W latach osiemdziesiątych sekcja żeglarska zrealizowała szalony pomysł wybudowania jachtu pełnomorskiego w garażu przy Łazienkowskiej. 20 lat później "Alefant" popłynął na Spitsbergen. Załoga otrzymała nagrodę za Najlepszy Rejs Roku 2002! Niemal od początku istnienia MDK działa sekcja siatkówki chłopców, której wychowankami są znani na arenie międzynarodowej mistrzowie sportu i olimpijczycy - Włodzimierz Nalazek, Michał Rybaczewski, Paweł Papke i Paweł Zagumny. W roku 1979 działalność MDK-u poszerzono o nowy dział na ul. Fabrycznej 1/3 - Miasteczko Ruchu Drogowego. Prowadzono tam szkolenia i egzaminy na kartę rowerową i motorowerową. W 2002 roku Miasteczko Ruchu Drogowego zakończyło swoją działalność. Przeprowadzono generalny remont budynku i przystosowano go do potrzeb osób niepełnosprawnych. Rozpoczęto urządzanie ogrodu. W 2007 r. przy okazji Jubileuszu 55-lecia MDK zostało uroczyście otwarte Miasteczko Przyrody. W budynku MDK-u na ul. Łazienkowskiej 7 znajduje się administracja, pracownie artystyczne, sale baletowe, sala widowiskowa oraz otwarta w 2003 r. Galeria Młodych Twórców "Łazienkowska".

Informacje ogólne

MDK na Łazienkowskiej to prężnie działający ośrodek działań plastycznych, muzyczno-tanecznych, sportowych i ekologicznych. Zapewnia dzieciom i młodzieży możliwość prezentowania swoich umiejętności i rozwijania zainteresowań. Naszą ambicją jest pobudzanie do kreatywnej postawy wobec sztuki, życia i samego siebie. Ogromnym uznaniem cieszą się nasze zajęcia w pracowniach plastycznych, malarstwa i rysunku oraz wystawy w Galerii Młodych Twórców "Łazienkowska". Chlubą naszej placówki jest znany zespół wokalno-taneczny FASOLKI, orkiestra gitarowa i zespoły taneczne.Znaczące sukcesy odnosili uczestnicy zajęć sportowych: piłki siatkowej chłopców, gimnastyki artystycznej oraz sekcji szachów. Od września 2013 r. piłka siatkowa chłopców funkcjonuje w strukturach MOS nr 3. Jesteśmy współorganizatorem Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów - organizujemy konkurs muzyczny, taneczny, fotograficzny i filmowy. Opracowaliśmy logo Festiwalu, piosenkę finałową, plakat i okolicznościowy folder, co roku przygotowujemy Koncert Galowy w jednym ze śródmiejskich teatrów. Uczestników wszystkich edycji Festiwalu zapraszamy do zespołu Śródmiejskiego Teatru Muzycznego, który co roku w czerwcu wystawia widowiskowy spektakl muzyczny w teatrze. A w ciągu roku szkolnego młodzież zaprasza na spektakle, koncerty i widowiska muzyczne na Scenę Łazienkowska. Scenografia do spektakli przygotowywana jest w Pracowni Architektury i Scenografii, a wizualizacje i opracowanie graficzne w Pracowni Sztuki Mediów. Tu odkrywa się możliwości komputerowego przetwarzania obrazów i dźwięków, tajniki fotografii cyfrowej i animacji. MDK jest partnerem ogólnopolskiego Interdyscyplinarnego Festiwalu Sztuk MIASTO GWIAZD. Na zajęciach "Szkoły Liderów" uczestnicy przygotowują i realizują międzynarodowe projekty wymiany młodzieży oraz poznają zasady wolontariatu i aktywnie działają jako wolontariusze poza granicami kraju. Z inicjatywy młodzieży w MDK-u zostało uruchomione radio internetowe - WikiRadio MDK. W Miasteczku Przyrody na ul. Fabrycznej 1/3 odbywają się zajęcia Klubu Odkrywców Przyrody, Klubu Ekologiczno-Przyrodniczego „Panda” i Klubu Matematyczno-Przyrodniczego "Łamigłówka" oraz warsztaty przyrodnicze "Od poznania do działania". Przed południem odbywają się zajęcia warsztatowe w sali i w terenie dla szkół i przedszkoli: „Teatr Przyrody” oraz warsztaty wielokulturowe i bajki w ramach projektów Fundacji Edukacji Międzykulturowej. Nowocześnie wyposażone pracownie stanowią dobrą bazę dydaktyczną dla nauczycieli uczestniczących w szkoleniach w ramach programu "Wspieranie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych m. st. Warszawy". W MDK-u został opracowany program "Warszawska Energia - od poznania do EKO-działania" i placówka koordynuje jego realizację w 18 dzielnicach Warszawy. Co roku organizujemy: jesienią - Święto Szarlotki, a tuż przed wakacjami - „Piknik na Powiślu - spotkanie wielu kultur” i Święto Truskawki – środowiskowe imprezy plenerowe, integrujące rodziny wychowanków MDK oraz okolicznych mieszkańców.Razem z Fundacją AlterEKO rozpoczęliśmy urządzanie ogrodu dydaktycznego. Zapraszamy!

Oferta zajęć dla uczestników indywidualnych

Plastyczne
Muzyczne
Informatyczne
Taneczne
Teatralne
Sportowe
Fotograficzne
Filmowe
Inne
rysunek i malarstwo, ceramika, architektura i scenografia, zespoły wokalno-taneczne, Śródmiejski Teatr Muzyczny, radio internetowe

Oferta zajęć dla zorganizowanych grup szkolnych

W godzinach przedpołudniowych dla grup szkolnych (klas) i przedszkolnych prowadzimy zajęcia warsztatowe: "Teatr Przyrody", "Od poznania do działania" i "Odkrywanie kultury i natury ze szczyptą sztuki w tle". Tematykę zajęć zmieniamy w zależności od oczekiwań zainteresowanych warsztatami nauczycieli i uczniów. Warsztaty wzbogacają i uzupełniają programy szkolne o zajęcia terenowe, eksperymenty, hodowle roślin i zwierząt oraz elementy edukacji wielokulturowej. Prowadzimy zajęcia specjalistyczne w ramach akcji: "Lato w mieście" i "Zima w mieście" dla zorganizowanych grup uczniów.

Imprezy i konkursy

Śródmiejski Festiwal Młodych Talentów, w ramach którego współorganizujemy konkursy: muzyczny, taneczny, fotograficzny i filmowy. Widowiskowe spektakle muzyczne (klasyka teatru musicalowego)w Teatrze Palladium oraz repertuar od klasyki teatru dramatycznego, poprzez farsy, komedie, groteski, po koncerty piosenki aktorskiej na Scenie Łazienkowska. Interdyscyplinarny Festiwal Sztuk MIASTO GWIAZD - organizacja Miasta Dzieci i Młodzieży. Działania podczas corocznego Festiwalu POWIŚLENIA. Rodzinne Święto Szarlotki, Katarzynkowe Pierniki, Piknik na Powiślu - spotkania wielokulturowe i Święto Truskawki.

Współpraca

Współpracujemy z wieloma placówkami i instytucjami oświaty i kultury oraz z organizacjami pozarządowymi realizującymi programy edukacji kulturalnej. Od wielu lat współpracujemy z partnerami z różnych krajów organizując wymianę młodzieży. Aktywnie uczestniczymy w licznych projektach międzynarodowych.

Copyright 2009-2012 śródmiejska Edukacja, Warszawa
Designed by Rashomon